13 września 2020 roku. Pierwsze, po sześciu miesiącach, spotkanie Kręgu w tak licznym gronie. Najpierw spacer z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym: mijamy Osową Górę, podziwiamy z platformy widokowej Szwedzkie Góry, po drodze towarzyszą nam, piękne okazy kani. Meldujemy się na Pożegowie, gdzie czekają na nas pozostali uczestnicy spotkania. Po omówieniu spraw związanych z nowym rokiem harcerskim, w którym przypada 100. rocznica Mosińskiego Harcerstwa, przyszedł czas na śpiew i pieczenie kiełbasek. Dziękujemy gitarzystom- Krzysztofowi i Marcinowi, na których zawsze możemy liczyć. Zbiórkę zakończono Harcerskim Kręgiem.