Z ¿ycia dh. Kazimierza

wspominamy

IMG_3715 Skan_20161106 — kopia (2) Skan_20161106 (9)
Skan_20181127 (22) Skan_20210203 — kopia Skan_20210203 (2) — kopia
Skan_20210203 (3) Skan_20210203 (4) Skan_20210203 (5)