Warunki uczestnictwa na obozie w Łukęcinie. Informacja dla rodziców uczestnika wypoczynku.

1. Termin obozu: 1.07. 14.07.2019
2. Adres obozu: Ośrodek Kolonijny MOS Gorzów, 72-401 Łukęcin, woj. zachodniopomorskie, powiat kamieński.
3. Organizator: Krąg Instruktorski T.W.A. Elita pod szyldem Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w Mosinie.
4. Wyjazd na obóz: 1 lipca 2019 roku o godz. 9.00. Miejsce zbiórki: targowisko w Mosinie, przy ul Farbiarskiej, o godz. 9.30.
5. Przyjazd z obozu: 14 lipca br. ok. godz. 17.30-18.00. Odbiór dzieci na targowisku w Mosinie, ul. Farbiarska.
6. Kontakt z organizatorem przed i podczas trwania obozu: telefon komendantki; 691742102. e-meil: danka.bialas@wp.pl
7. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW.
8. Koszt wypoczynku (820 zł.) wpłacamy na konto:

Mosiński Klub Żeglarski, konto: GBS Mosina 77 9048 0007 0000 2958 2000 0001

podając imię, nazwisko dziecka oraz nazwę obozu – Obóz w Łukęcinie

Organizator może wystawić za pobyt dziecka na obozie notę obciążeniową, ( nie wystawia faktur)

9. Spotkanie informacyjne dla rodziców: 15 maja 2019 r. o godz.18.00 w Sali kolumnowej mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa

Zwrot karty kwalifikacyjnej wraz z regulaminem uczestnika i zgodą na ubezpieczenie dziecka - do końca kwietnia, a wpłaty za obóz do końca maja 2019 roku.

10. Warunki socjalne podczas obozu:

Letnia baza obozowa w Łukęcinie zlokalizowana jest około 300 metrów od Morza Bałtyckiego w lesie sosnowym. Baza posiada przyłącze do wodociągu oraz do sieci elektrycznej. Natryski i ubikacje w TOI TOI. Baza posiada stołówkę, ( dwa pawilony drewniane) oraz własne zaplecze kuchenne. Stołówki w razie niepogody pełnią funkcję świetlicy. Do dyspozycji prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą pozostaje sprzęt nagłaśniający, sportowy oraz 24 rowery, Na terenie bazy znajdują się boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową. Uczestnicy mieszkają w przestronnych wojskowych namiotach typu „dziesiątka” maksymalnie po 6 osób w każdym namiocie. Każdy namiot wyposażony jest w 6 łóżek z materacami, poduszką i kołdrą. Uczestnik otrzymuje prześcieradło, pościel. Namiot wyposażony jest w półkę na ubrania i przybory codziennego użytku. Dodatkowe wyposażenie namiotu to podłoga z tworzywa, półka, wieszak i podesty drewniane na walizki. Teren obozu jest oświetlony. Na obozie zatrudniona jest pielęgniarka, która do dyspozycji ma namiot – ambulatorium z pełnym wyposażeniem oraz namiot – izolatkę. W ciepłe dni lata uczestnicy obozu korzystają z kąpieliska (wyłącznie dla obozu), nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa ratownik.

11. Ramowy program pobytu:

Obóz jedna z form letniego wypoczynku realizowany jest metodą harcerską. Uczestnicy podzieleni zostaną na 3 podobozy, a te na 5-6 zastępów. O przydziale do danego podobozu decyduje wiek dziecka; grupa najmłodsza od 6 do 10 lat, grupa średnia od 11 do 13 lat, grupa starsza od 14 lat. Uczestnicy poprzez swoich przedstawicieli w radzie obozu będą mieli możliwość czynnego i aktywnego uczestnictwa w życiu obozu, kształtowania postaw sprzyjających samorządności oraz wpływania na program obozu. Program obozu zostanie dostosowany do wieku uczestników i ich potrzeb rozwojowych. Opiekę nad uczestnikami sprawuje doświadczona kadra wychowawcza, z ciekawymi pomysłami. Uczestnicy zostaną dowiezieni do Łukęcina wynajętym autokarem na trasie Mosina-Łukęcin.

Wszystkie osoby zaangażowane na obozie posiadają pełne kwalifikacje do pełnienia swych funkcji. Uczestnikami obozu jest głównie młodzież niezrzeszona w harcerstwie.

Ramowy rozkład dnia na obozie:

7.30 pobudka, 7.30 8.30 gimnastyka, toaleta poranna, śniadanie, 9.30 10.00- porządkowanie namiotów, apel poranny, 10.00 12.30 zajęcia programowe, 13.00 14.00 obiad, 14.00 15.30 odpoczynek, zajęcia własne w podobozach, 15.30 17.30 zajęcia programowe, 17.30 19.00 przygotowanie do kolacji, kolacja, 19.00 21.30 zajęcia programowe, 21.30 22.00 przygotowanie do ciszy nocnej, 22.00 7.30 cisza nocna, 22.00 3.00 okazjonalne zajęcia programowe wynikające z planów pracy podobozu.

12. Liczba posiłków i sposób przygotowania: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) w stołówce na terenie bazy. Uczestnicy nie posiadają swoich naczyń, korzystają z wyposażenia kuchni. Posiłki przygotowuje personel kuchenny, w zadaszonym budynku, z towaru dowiezionego przez zaopatrzeniowca. Wyposażenie kuchni pozwala na przygotowanie różnorodnych, zdrowych i urozmaiconych posiłków.
13. Dodatkowe informacje:
Warunki rezygnacji z uczestnictwa. Rodzic zwraca się do organizatora z pismem o zwrot wpłaconych środków finansowych, podają przyczyny rezygnacji i konto osobiste, na które należy przesłać pieniądze, pomniejszone o poniesione koszty na organizację wypoczynku.
podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych. Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.
Lekarstwa. Dziecko na stałe przyjmujące jakiekolwiek leki lub mające częste dolegliwości na jakimś tle, powinno mieć to wyraźne zaznaczone w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W cenie wyjazdu wliczone są podstawowe lekarstwa, które posiadamy na stałe w naszej apteczce oraz na zakup potrzebnych leków. Jeżeli dziecko przyjmuje lekarstwa, prosimy o powiadomienie opiekuna dzieci lub pielęgniarkę, w dniu wyjazdu dziecka na wypoczynek i przekazanie lekarstw w woreczku z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz dawkowaniem.
Niedziela odwiedzin: 7 lipca 2019 r. Zapraszamy ! Uczestnicy mogą być zabierani z obozu wyłącznie przez swych rodziców/ opiekunów prawnych. Gdy życzą sobie Państwo, by dziecko było zabrane przez inną osobę (członków rodziny, sąsiadów), niezbędne jest złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy: komórka, odtwarzacz, aparat fotograficzny, itp.

Komenda Obozu

Mosina, luty 2019 r.